NAJPEŠACI U 2018 GODINI

//NAJPEŠACI U 2018 GODINI

PSD “ZELEZNIČAR”                                                    Site:www.psdzeleznicarns.org.rs

Trg Galerija 4, Novi Sad                                                          Email:psdzeleznicar.ns@gmail.com

 

31.01.2018

NAJPEŠACI U 2018 GODINI

 

 

UČESNICI:

 

NAJPEŠACI  2018                             NAJPEŠACI  2013-2018

 

 1. Jovanović Zoran 49                           1.  Ujfaluši Vladimir                   276
 2. Amidžić Mirja 48                               2.  Papić Stevan                           218
 3. Ujfaluši Vladimir    47                       3.  Jović Vasilije                         196
 4. Molnar Zvonko    47                          4.  Simović Jelena                       190
 5. Ilić Branko                    45                  5.  Novković Milorad                  179
 6. Grijaković Miloš 40                           6.  Vračarić Vladimir                  177
 7. Mastilović Momo 38                         7.  Molnar Zvonko                      171
 8. Praštalo Suzana 37                           8.  Grijaković Miloš                    163
 9. Vračarić Vladimir 36                       9.  Jovanović Zoran                     160
 10. Papić Stevan 36                               10.  Praštalo Suzana                       154
 11. Pavlović Mileta 35                           11.  Vujasin Mirjana                     154
 12. Radanović Milan 35                        12.  Amidžić Mirja                        153
 13. Simović Jelena 34                           13.  Janković Dušan                      150
 14. Svorcan Milorad 33                        14.  Ivkov Živka                            146
 15. Radovanović Anđelija 32              15.  Svorcan Branislav                  143
 16. Grubor Slobodan 31                       16.  Đurđević Ružica                     142
 17. Stanić Biserka 30                            17.  Ilić Branko                              132
 18. Svirčević Olgica 29                         18. Pavlović Mileta                     121
 19. Desnica Jelena 28                          19. Grubor Slobodan                     120
 20. Tomić Dušan 28                            20.  Švarc Milka                            115

 

2019-02-06T10:30:45+00:00