ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

По Одлуци Извршног одбора, донетој 28.12.2021. године, постоје три групе чланарина за текућу календарску годину. То су: Нови чланови који се први пут учлањују и стари чланови са до 4.…